หน้าหลัก - chulaorgantransplant.org
Sharing

heartinhand.png (3 KB)

"Miracle of Life, Happening Because of You"
"ชีวิตใหม่เกิดขึ้นได้เพราะคุณ"

มีผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะอยู่เป็นจำนวนมากและมีจำนวนไม่น้อยที่ต้องเสียชีวิตระหว่างรอการปลูกถ่ายอวัยวะ
เนื่องจากอวัยวะบริจาคเพื่อการปลูกถ่ายยังมีจำนวนไม่เพียงพอ